DATOS DE LA CUENTA / KONTUAREN DATUAK

email (requerido) / posta elektronikoa (beharrezkoa)

Nombre de la persona de contacto / Harremanetarako pertsonaren izena

Primer apellido / Lehen abizena

Segundo apellido / Bigarren abizena

DATOS DE LA EMPRESA / ENPRESAREN DATUAK

Logotipo empresa / Enpresaren logotipoa

Nombre de la empresa / Enpresaren izena

Tipo de actividad de la empresa / Enpresaren jarduera mota

Sector actividad / Jardueraren sektorea

Categoría / Kategoria

Elija la opción más adecuada para su proyecto empresarial. Early Stage: Proyectos empresariales de hasta 200.000€ - Growth: Empresas consolidadas con una facturación superior a 200.000€ / Zure enpresa-proiekturako aukerarik egokiena hautatu.  Early Stage: 200.000 eurora arteko enpresa-proiektuak -Growth: 200.000 € baino gehiagoko fakturazioa duten enpresa finkatuak

Localidad / Herria

Provincia / Probintzia

Teléfono / Telefonoa

Necesidades de financiación / Finantzaketa beharrak

Especifique las necesidades de financiación de su proyecto en EUROS / Zure proiektuaren finantzaketa beharrak zehaztu EUROTAN

Descripción de la empresa, idea / Enpresaren, ideiaren deskribapena

DOCUMENTOS / DOKUMENTUAK

Descarga la Plantilla de la Ficha del proyecto / Deskargatu proiektuaren fitxaren txantiloia

Ficha del proyecto / Proiektuaren fitxa
(tamaño de subida máx 50Mb) Adjunte el documento en formato Word o PDF con la plantilla correctamente cumplimentada. / (igotzeko gehienezko neurria 50Mb) Erantsi dokumentua Word edo PDF formatuan zuzen betetako txantiloiari.

Otros documentos / Beste dokumentuak

Curriculum / Curriculuma

(SI TIENE PROBLEMAS PARA CARGAR ESTOS ARCHIVOS CONTACTE CON LA ORGANIZACIÓN EN EL TELÉFONO 944870142). / (ARTXIBO HAUEK KARGATZEKO ARAZOAK BADITUZU ERAKUNDEAREKIN JARRI HARREMANETAN 944870142 TELEFONOAN).

Si no puedes leer el texto, pulsa aquí para cambiarlo./ Ezin baduzu testua irakurri, egin klik hemen aldatzeko.

Introduce el texto de la imagen superior / Sartu goiko irudian dagoen testua

  Onartzen ditut  oinarriak eta arauak